Ali .N دوشنبه 23 شهریور 1394 06:01 نظرات ()
این نرم افزار که گرافیک ساده ای دارد به خوبی تفاوت بین متغیر های عددی را نشان می دهد و مشخص می کند هر یک از این متغیر ها تا چه مقدار گنجایش دارند در حقیقت این نرم افزار برای کسانی که می خواهد تفاوت بین متغیر های عددی را به خوبی متوجه شوند بسیار مناسب است. تصویر نرم افزار را می توانید مشاهده کنید.


تفاوت متغیر های عددی

همچنین می توانید input differences را با دو فایل یکی به صورت فقط فایل اجرایی و  یکی کل پروژه خریداری و دانلود کنید.